Name of HonoursYearNameMarksState Rank
1985SUSHIR KAPUR401-
1986VARSHA BHARGAVA466-
1987NAVJOT KAUR444-
1988ABHINAV TRIGUNYAK501-
1989ABDUL MOBEEN50121TH
1990IMRAN TARIQ KHAN51516TH
1991AMIT SRIVASTHAVA49719TH
1992ABHAY BHARGVA471-
1993POONAM MIGHLANI50120TH
1993ABHA GANGWAR50120TH
1994GAURAV KUMAR469-
1995NIDHI ANCHAL50821TH
1995SMRITI BHARGAVA49811TH IN GIRLS
1996GAURAV KAMRA486-
1997RAKHI VERMA483-
1998FARAH ANWAR50823RD
1999AAYESHA USMAN499-
2000ABHINAV SETH48718TH
2001APEKSHA MEHROTRA45918TH
2002ADIT GUPTA471-
2003SUPRIYA YADAV462-
2004ANUJ SHEKHAR494-
2005SATHYAM SHUKLA473-
2006ARCHANA SINGH477-
2007HARSHIT GUPTA463-
2008ISHANK CHANDRA475-
2009UTHPEKSHRA VERMA477-